شماره ششم       سال دهم              سال تاسیس   6 جنوری 2006

 

 

 
 
 

به آگاهی همکاران قلمی سایت روزنه احترمانه می رسانم که بدیل مصروفیت های کاری تا اطلاع بعد ممکن نشرات سایت ابدیت نشود

 
 
 
 
 کتب آوای ماندگار زنان
 
اثـــر مـــاریـــا دارو
 
ضیا باری بهاری

 

جهان اسلام به یک انقلاب بزرگ فرهنگی نیاز دارد
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
ضیا باری بهاری
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

امر به معروف، نهی از منکر
در حاشیه "گشت نامحسوس"

 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
 
هارون یوسفی
 

 
به دوستداران موسیقی غزل
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
صالحه واهب واصل
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
 
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
جهاد افغانستان بر می دارد
ترجمه: محمد قاسم آسمایی
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
متوجه باشیم که پیروزی ما درجنگ علیه پاکستان و پاسخ دندان شکن در برابر تجاوز بیشرمانه اینکشورحفظ روحیه ضد پاکستانی و ضد عربی ماست مزدوران پاکستان در ارگ کابل در صد شکستن این روحیه مااستند . صلح با طالب مزدور خیانت با خون میلونها انسان سر زمین منست 
 
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 

شعر از حمیرا نگهت دستگیر زاده

صدا از نور عطازی شوفه یی

 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((


آگاهی

با تمام صمیمیت به اگاهی همکاران و علاقمندان سایت روزنه رسانیده می شود که جهت ارسال مطالب و تماس با سایت لطفا از این ایمیل ادرس استفاده نماید

nooratazai@hotmail.com

 
*****************

فراز ونشیب موسیقی در سر زمین ما : انجنــــــــــــیر صدیق قیام

دوکتور اسدالله حبیب

 شماری جاذبه های موسيقايی و سوررياليزم درشعرامير خسرودهلوی

لنده کیسه د اکبر کرگر لیکن

 سپکاوی

 علی امین نجفی

 نمايش "گفتگوکنندگان خاموش" با سيمای برشت

 برگردان آزیتا نیکنام  

  روشنفکران و روشنفکري

 .انجنیر شیرزاد 

آیا میشود داستان کیکاوس شهنامه را باز خوانی کرد؟

عطار نیشاپور

  بكتاش و رابعه

نیلاب موج سلام

یک میلیون نام در « لست تروریستان » امریکا

از مجله خط سو

افغانستان مهد آيين زرتشتي

استفاده و کاپی کردن از مطالب سایت با ذکر ماخذ آن کدام ممانعت ندارد  

Editor : Noor : Atazai shofaye

nooratazai@hotmail.com

TEL 0031626770451

 Counter

 

 

 

 

 

 
 

صالحه وهاب واصل

هاتف مقدسی

6

5

4

3

2

1

صفحات به ترتیب شماره

از قلم قیام