شماره دوازدهم       سال دهم              سال تاسیس   6 جنوری 2006

 

 

 
 

 
 
 
 
 
دولت برای رهایی یک دیپلومات خود 5 میلیون دالر به گروه تروریست القاعده باج داد
حالا بدلیل سهل انگاری پولیس در قتل و به اتش کشیدن خواهر و دختر باافتخار
 ما باید  5 میلون دالر غرامت به فامیل او بپردازد
********************************
محلجاده که تا کنون به نام ( جاده شاه دوشمشیره ) بود  جاده فرخنده شهید نامگذاری شود
درد من اینست  که کمتر قلم بدست ما همت ان کرد تا این
حقیقت را افشا سازند کسی که در این محل گور است و به زیارت عام مردم ساده ما تبدیل شده
یک قوماندان عرب  است که با دو شمشیر سر صدها کابلی را از تن جدا کرده و شوربختنانه
که مردم بیخبر ما گور قاتل فرزندان شانرا عبادتگاه خود ساخته اند
 
****************************************
 
 
 
((((((((((((((((((((
 

شعر: عباس سماکار

در آستانۀ نوروز

)))))))))))))))))))))))

رسول پویان
آفتاب عشق

 

 
 
 
 
به ياد داشته باشيم اگر جلو نفوذ عرب ها را در كشور ما نگيريم فردا فرزندان ما را در برابر چشم ما همين گونه به اتش مي كشند هيچ مردم از هيچ سر زمين به اندازه عرب ها دشمن تشنه بخون مردم ما نيست
____________________________________________________
 
نوشته ء فرشته كمال
وهارون یوسفی
 
 
 
 
 
 
 
ضیا باری بهاری
 
 
 
88888888888888
کمپاین وسیع اعتراض  بر علیه ایجاد و ساخت مرکز اسلامی را به یک حرکت ملی و سراسری مبدل سازید
 
من، برایجاد "مرکز اسلامی درکابل"، اعتراض می کنم
 

آگاهی

با تمام صمیمیت به اگاهی همکاران و علاقمندان سایت روزنه رسانیده می شود که جهت ارسال مطالب و تماس با سایت لطفا از این ایمیل ادرس استفاده نماید

nooratazai@hotmail.com

 
*****************

««««««««««««««««

فراز ونشیب موسیقی در سر زمین ما : انجنــــــــــــیر صدیق قیام

دوکتور اسدالله حبیب

 شماری جاذبه های موسيقايی و سوررياليزم درشعرامير خسرودهلوی

لنده کیسه د اکبر کرگر لیکن

 سپکاوی

 علی امین نجفی

 نمايش "گفتگوکنندگان خاموش" با سيمای برشت

 برگردان آزیتا نیکنام  

  روشنفکران و روشنفکري

 .انجنیر شیرزاد 

آیا میشود داستان کیکاوس شهنامه را باز خوانی کرد؟

عطار نیشاپور

  بكتاش و رابعه

نیلاب موج سلام

یک میلیون نام در « لست تروریستان » امریکا

از مجله خط سو

افغانستان مهد آيين زرتشتي

استفاده و کاپی کردن از مطالب سایت با ذکر ماخذ آن کدام ممانعت ندارد  

Editor : Noor : Atazai shofaye

nooratazai@hotmail.com

TEL 0031626770451

 Counter

 

 

 

 

 

 

صالحه وهاب واصل

هاتف مقدسی

6

5

4

3

2

1

صفحات به ترتیب شماره

از قلم قیام

ترجمه: محمد قاسم آسمایی

«کابل باید بسوزد»
 
تلک خرس
یا
حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان
نوشته: محمد یوسف و مارک ادکین