شماره دوازدهم       سال دهم              سال تاسیس   6 جنوری 2006

 

 

 
 
 
به ياد داشته باشيم اگر جلو نفوذ عرب ها را در كشور ما نگيريم فردا فرزندان ما را در برابر چشم ما همين گونه به اتش مي كشند هيچ مردم از هيچ سر زمين به اندازه عرب ها دشمن تشنه بخون مردم ما نيست
____________________________________________________
 
نوشته ء فرشته كمال
وهارون یوسفی
 
 
 
 
 
 
 
ضیا باری بهاری
 
 
 
88888888888888
کمپاین وسیع اعتراض  بر علیه ایجاد و ساخت مرکز اسلامی را به یک حرکت ملی و سراسری مبدل سازید
 
من، برایجاد "مرکز اسلامی درکابل"، اعتراض می کنم
 

آگاهی

با تمام صمیمیت به اگاهی همکاران و علاقمندان سایت روزنه رسانیده می شود که جهت ارسال مطالب و تماس با سایت لطفا از این ایمیل ادرس استفاده نماید

nooratazai@hotmail.com

 
*****************

««««««««««««««««

فراز ونشیب موسیقی در سر زمین ما : انجنــــــــــــیر صدیق قیام

دوکتور اسدالله حبیب

 شماری جاذبه های موسيقايی و سوررياليزم درشعرامير خسرودهلوی

لنده کیسه د اکبر کرگر لیکن

 سپکاوی

 علی امین نجفی

 نمايش "گفتگوکنندگان خاموش" با سيمای برشت

 برگردان آزیتا نیکنام  

  روشنفکران و روشنفکري

 .انجنیر شیرزاد 

آیا میشود داستان کیکاوس شهنامه را باز خوانی کرد؟

عطار نیشاپور

  بكتاش و رابعه

نیلاب موج سلام

یک میلیون نام در « لست تروریستان » امریکا

از مجله خط سو

افغانستان مهد آيين زرتشتي

استفاده و کاپی کردن از مطالب سایت با ذکر ماخذ آن کدام ممانعت ندارد  

Editor : Noor : Atazai shofaye

nooratazai@hotmail.com

TEL 0031626770451

 Counter

 

 

 

 

 

 

صالحه وهاب واصل

هاتف مقدسی

6

5

4

3

2

1

صفحات به ترتیب شماره

از قلم قیام

ترجمه: محمد قاسم آسمایی

«کابل باید بسوزد»
 
تلک خرس
یا
حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان
نوشته: محمد یوسف و مارک ادکین