شماره دوازدهم       سال دهم              سال تاسیس   6 جنوری 2006

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
شعر از حضرت مولانا بلخ
صدا از نور عطازی شوفه یی
*******************************************
ضیا باری بهاری
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

فراموش نکنیم که اشرف غنی برده عربستان و نوکر پاکستان است و عبدالله ادمک بی کفایت در دست غنی .برای نجات وطن همه با هم و یکصدا تا استعفای این دو ادم بی هویت

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
)))))))))))))))))))))))))))
 
****************************************
نوشته ء فرشته كمال

**********************************************
چرا طالبان دیگر دشمن آمریکا نیست؟

 

آگاهی

با تمام صمیمیت به اگاهی همکاران و علاقمندان سایت روزنه رسانیده می شود که جهت ارسال مطالب و تماس با سایت لطفا از این ایمیل ادرس استفاده نماید

nooratazai@hotmail.com

 
*****************

فراز ونشیب موسیقی در سر زمین ما : انجنــــــــــــیر صدیق قیام

دوکتور اسدالله حبیب

 شماری جاذبه های موسيقايی و سوررياليزم درشعرامير خسرودهلوی

لنده کیسه د اکبر کرگر لیکن

 سپکاوی

 علی امین نجفی

 نمايش "گفتگوکنندگان خاموش" با سيمای برشت

 برگردان آزیتا نیکنام  

  روشنفکران و روشنفکري

 .انجنیر شیرزاد 

آیا میشود داستان کیکاوس شهنامه را باز خوانی کرد؟

عطار نیشاپور

  بكتاش و رابعه

نیلاب موج سلام

یک میلیون نام در « لست تروریستان » امریکا

از مجله خط سو

افغانستان مهد آيين زرتشتي

استفاده و کاپی کردن از مطالب سایت با ذکر ماخذ آن کدام ممانعت ندارد  

Editor : Noor : Atazai shofaye

nooratazai@hotmail.com

TEL 0031626770451

 Counter

 

 

 

 

 

 

صالحه وهاب واصل

هاتف مقدسی

6

5

4

3

2

1

صفحات به ترتیب شماره

از قلم قیام

ترجمه: محمد قاسم آسمایی

«کابل باید بسوزد»
 
تلک خرس
یا
حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان
نوشته: محمد یوسف و مارک ادکین